ماهان لیبل
ماهان لیبل

سیستم سفارش هوشمند مبتنی بر بارکد مزایا زیادی برای مدیریت بهتر رستورانتان دارد. این سیستم در تمامی مراحل از جمله سفارش در محل ، رزرو غذا ، رزرو میز ، اسکن منو ، پرداخت آفلاین ، سفارش آنلاین و… قابل پیاده سازی است.استفاده از فناوری بارکد روز به روز  محبوب تر می شود. از مزایا آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  افزایش بهره وری کارکنان
 •  کاهش خطای انسانی
 •  ثبت دقیق رویدادها
 • مدیریت مالی و حسابداری دقیق
 • جلوگیری از سو استفاده ها احتمالی
 • گزارش دقیق به مدیریت
 • اعتماد مشتریان به مجموعه
 • افزایش رضایت مشتریان
 • سریع آماده شدن سفارش مشتری
 • کم تر شدن رفت و آمد گارسون در محیط رستوران
 • کاهش هزینه ها رستوران در عین دقیق تر بودن کارها
 • مدرن تر و به روز تر بودن محیط رستوران

برای مشتری بسیار ناخشایند هست که در صف انتظار برای پرداخت صورت حساب باشد و یا سفارش غذا مشتری دیر آماده شود و رستوران هایی که به جلب رضایت مشتری کم توجه باشند از رقابت بازار عقب خواهند ماند.

پیشنهاد ماهان لیبل