با رونق بازار خرده فروشی، استفاده از فناوری های نو در این صنعت گسترش یافته است. فناوری بارکد در صنعت خرده فروشی مدیریت پیشرفته ای را در کل فرآیند گردش کالا ،موجودی کالا و مدیریت مشتری انجام می دهد.

تیک مدیریت مشتری

مشتریان با فناوری بارکد به خوبی مدیریت می شوند. هر فروشگاه می تواند با سیستم بارکدینگ ترافیک جلو صندوق را به شدت کاهش دهد. می توان به مشتریان درجه یک خود کارت عضویت داد، هنگامی که مشتریان کارت عضویت خود را در صندوق ارائه می دهند. اطلاعات کارت به سرعت توسط بارکد اسکنر شناسایی می شود و اطلاعات خرید آنها در پایگاه داده ذخیره می شود. بارکدینگ درصد خطا را به میزان قابل توجه کاهش می دهد.

تیک مدیریت موجودی

شناسایی بارکد برای دسترسی سریع به کالا، هر کالا در مجموعه دارای برچسب و بارکد منحصر به فرد می باشد که برای مدیریت آسان و شناسایی سریع در انباراست. فناوری بارکد یک راه حل جامع ، قدرتمند برای صنعت خرده فروشی است. در این روش ورود وخروج کالا به درستی ثبت و ردیابی می شود. کنترل بهتری روی موجودی کالا صورت میگیرد و خطا به شدت کاهش می یابد.

پیشنهاد ماهان لیبل