مدیریت انبار با استفاده از سیستم بارکدینگ  کار بسیار راحتی است . سیستم مدیریت بارکد یک عملکرد همه جانبه در مدیریت و ردیابی کالا ارائه می دهد ، خطاهای انسانی را کاهش می دهد و کارایی ورود و حمل و نقل کالاهای انبار را بهبود می بخشد ، که به کنترل هزینه و بهبود عملکرد عملیاتی کمک می کند.

تیکچاپ بارکد یکپارچه

در این سیستم تمامی کالا های ورودی و یا تولیدی باید دارای بارکد منحصر به فرد باشند با توجه با شرایط انبار باید از لیبل هایی استفاده شود که مقاوم دربرابر رطوبت و گرما باشند چون برای بالا بردن دقت سیستم به هیچ عنوان نباید لیبل  جدا شود و یا خراب و ناقص باشد . با موبایل پرینتر ها به راحتی در هر مکان و زمان می توانید لیبل خود را چاپ کنید. با این کار کارکنان وقت زیادی را برای بازیابی برچسب ها و اسناد صرف نمی کنند.

تیککنترل ورود و خروج

در واقع هر کالایی که از انبار شما خارج میشود باید بارکد منحصر به فرد آن توسط یک اسکنر و یا بارکد خوان اسکن شود تا کنترل موجودی به درستی انجام گیرد . رسید خروج انبار در همان زمان صادر می شود. مدیریت موجودی انبار با استفاده از دیتاکالکتور یا PDAانجام میشود. با این روش زمانی که کارکنان انبار باید صرف انبارگردانی های دستی انجام میداند به شدت کاهش میابد.

تیکحمل و نقل و لجستیک

برچسب های حمل و نقل کلید موفقیت عملیات لجستیکی شما هستند. هنگام خروج از انبار لیبل های حمل و نقل را روی کالا بچسبانید و هر کدام از بسته ها داری بارکد منحصربه فرد خود می باشند که اطلاعات گیرنده و فرستنده در آن درج شده با این سیستم خطا انسانی کاهش یافته و فرآیندها به سرعت پیش خواهند رفت.

پیشنهاد ماهان لیبل