پذیرش نمایندگی ماهان لیبل

ماهان لیبل به عنوان یکی از مراکز معتبر تولید، توزیع انواع لیبل و تجهیزات وابسته نظیر انواع بارکد خوان و پرینترهای لیبل زن و حرارتی، شما را در برند سازی هرچه بهتر کسب و کار همراهی می کند. ماهان لیبل برای ارائه خدمات بهتر اقدام به جذب نمایندگی در سراسر کشور می کند. برای پذیرش نمایندگی مراحل زیر را انجام دهید:

استخدام
فهرست